DATO: 15. mai 2020
TID: 08:45 – 14.00
ARRANGØR: Miljønettverk Nedre Romerike

I samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerer Miljønettverk Nedre Romerike webinar om Grønne offentlige anskaffelser 15. mai. Målgruppen for seminaret er politisk ledelse, administrasjon, prosjektledere, eiendomsavdeling og innkjøpere. Miljønettverk Nedre Romerike inviterer til webinar for å heve kunnskapen om hvordan kommunene kan bruke grønne innkjøp til å nå kommunale mål.

Webinaret deles opp i tre bolker:

Første bolk vil fokusere på miljøkrav i offentlige anskaffelser og miljøvurderinger i anskaffelsesprosessen. Bolk to og tre vil vi gå mer i dybden på transport og bygg.

Agenda:

08.45 Teknisk gjennomgang Anette Gangnæs, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bolk 1: Anskaffelsesstrategi

Moderator: Anette Gangnæs

08.50             Velkommen ved Miljønettverk Nedre Romerike

09:00            Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? Harald V. Nikolaisen, direktør Statsbygg

09.30            Elektrifisering av bilparken i Hamar kommune – kutter hundrevis av tonn CO2, Ole Mattis Furuseth, Innkjøpsrådgiver Hamar Kommune

09.50            Oslo kommunes anskaffelsesstrategi: Forbrukermakt og bærekraft, Espen Drønnen Nicolaysen, jurist og seksjonsleder for Samfunnsansvar i Oslo kommune

10.10             Anskaffelsesstrategi; Hva bør den inneholde?, Avdeling for offentlige anskaffelser, Digitaliseringsdirektoratet

10.25             Utslippsfri brannstasjon på Sørum. Utvikling av markedet for utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner, Lillestrøm kommune/CleanCon

10.45             Er det så vanskelig da? Hvordan halvere klimabelastning i kommunale byggeprosjekt Birgit Rusten, programleder FutureBuilt, Birgit Rusten, daglig leder, Future Built

11.00             Pause

Bolk 2: Transport

11.15              Deler biler med innbyggerne, Øyvind Stokseth, Leder Innovasjon og Smart City/Halden kommune

11.30             Elverum kommune (tbc)

11.45             Klimarådgivning i anskaffelser – Klima Østfolds erfaringer og nytt prosjekt for Viken-kommuner, Erik Gathen, Klima Østfold Erik Skarshaug Gathen, Klima Østfold

Bolk 3 Bygg

12.05             Bærum kommune bygger for fremtiden – digitalisert, klimaklokt og energigjerrig, Bærum kommune (tbc)

12.20             Sirkulære bygg – minst 50 prosent ombrukte og ombrukbare komponenter, Future Built

12.40             Takk for idag