En skole- eller barnehageavslutning i regi av foreldreutvalg vil være et arrangement etter covid19- forskriftens § 13. I Rælingen kommune reguleres arrangementer i vår lokale forskrift. Der er grensen på 20 deltakere, inkludert elevene. Det vil si at tradisjonelle sommeravslutninger i skoler og barnehager ikke kan gjennomføres innenfor de gjeldende bestemmelsene. 

Aktiviteter som arrangeres av skolen eller barnehagen selv og som er en del av barnehage-/skoletilbudet (f.eks vitnemålsutdeling, turer, avslutninger), vil ikke være regulert på samme måte. I disse tilfellene gjelder regler for gult nivå i barnehage/skolene. Det ikke naturlig at foreldre deltar på slike aktiviteter (ved behov kan enkelte foreldre være med som tilretteleggere).

Lenke til covid19-forskriften (lovdata.no)