Det har i den siste tiden vært problemer med mye våtservietter i noen av avløpspumpestasjoene i Rælingen kommune. Nesten alt avløp fra innbyggerne i Rælingen kommune pumpes via avløpspumpestasjoner til NRA IKS (Nedre Romerike avløpsrenseanlegg). Det er kun tre ting som skal i do: bæsj, tiss og papir, for å si det veldig enkelt. Alt annet avfall som kastes i toalettet kan føre til tilstopping av avløpsrørene, pumpestans og økte vedlikeholdsutgifter. Avløpsrenseanlegget er heller ikke ebygget for annet enn å rense tre ting.

Se dovett.no , Hold Norge rent og kommunens nettside