Har du lyst til å bidra med noe som gir mening i hverdagen og gir en følelse av å være med på noe viktig? Frivillighet handler om å utgjøre en forskjell, både for andre og for deg selv. Rælingen kommune har flere aktiviteter som vi gjerne skulle hatt med ressurspersoner på.

Les her for mer informasjon / kontaktinformasjon.