Den nye strategien skal bane vei for et felles løft for fremtidens næringsliv på Nedre Romerike. Det er om å gjøre å bygge videre på eksisterende fortrinn og kompetanse i regionen og samtidig dyrke frem nye næringsmuligheter.
Strategien skal også styrke den regionale samhandlingen om næringsutvikling (næringsliv-forvaltning-kompetansemiljøer).

Vi ønsker din deltakelse
Skal vi få til fremtidsrettede og bærekraftige strategier trenger vi å kvalitetssikre de innspill som er kommet, med dere yngre som i dag er gründere eller under utdannelse.
Det er dere som kommer til å skape mange av de nye bedriftene og inneha viktige roller i det fremtidige næringslivet.

Hvorfor en ny felles næringsstrategi?

Regionen trenger flere bedriftsetableringer, flere investeringer og flere kunnskapsintensive arbeidsplasser.
I likhet med resten av landet står Nedre Romerike overfor en rekke store utfordringer og omstillingsbehov i årene fremover. Næringslivet må være motoren i samhandlingen. Dette gjelder de allerede eksisterende bedriftene, og ikke minst de bedriftene som skal etableres fremover- de som skal skape de nye og bærekraftige arbeidsplassene!

Prosessbistand
Det praktiske arbeidet tilrettelegges av et konsulentteam fra Varde Hartmark / Dietz Foresight. Vi har nå hatt seminarer med både representanter fra næringsliv, organisasjoner og kommuner. Her har det kommet frem en rekke innspill til det videre arbeidet.

Når og hvor
Sted: Lillestrøm Kultursenter – Stjernesalen.
Tid: fredag 13,. januar 0830-1200
Vi serverer enkel frokost når dere kommer og lunch når vi avslutter.

Tilbakemelding innen 10. januar til Aarstein Rebne på mail aar@nittedal.kommune.no