Legevakt

Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise.

Legevakt på Helsebygget i Lillestrøm, telefon: 116 117

Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113

Nødnummer

Brann: 110

Politi: 112 eller 02800 dersom det ikke er akutt

Ambulanse/medisinsk: 113

Vann og avløp

Vaktsentral for Nedre Romerike Vannverk: 64 84 54 00

Saker som ikke er akutt kan du registrere på veienmin.no.

Vegtrafikksentralen

Vegtrafikksentralen ring 175.

Her kan du melde om feil og mangler på riks- og fylkesveier, eller tipse om trafikkfarlige situasjoner.

Dersom det gjelder en kommunal vei, og er akutt, kan vegtrafikktsentralen også videreformidle henvendelser til kommunens vakt. Alternativt kontakter du nødetatene, som vurderer om kommunen skal varsles. Saker som ikke er akutt kan du registrere på veienmin.no.

Åpent døgnet rundt, hele året. Vegtrafikksentralen tar imot tips om trafikkfarlige sitasjoner og gir deg informasjon om vinterstengte veier, kolonnekjøring, og stengte tunneler.

Hvis du ringer fra utlandet ring +47 175 175

For information in English call +47 175 175

 

Påkjørsel av dyr - Fallvilt

Kjører du på vilt eller andre dyr, ring politiet på 02800. Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet kan spores. 

Hva gjør jeg hvis jeg kjører på et dyr?

  • Få oversikt over eventuelt skadde personer og gi førstehjelp/ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig. 

  • Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

  • Merk stedet nøyaktig der dyret ble påkjørt med et viltbånd, en plastpose eller liknende.

  • Er det påkjørte viltet i live, la det være i fred og ikke nærm deg. Gå aldri etter et skadet vilt. Det vil redusere sjansene for å få avlivet det.

  • Ved alle påkjørsler der det har vært kontakt mellom kjøretøy og hjortevilt, rev eller grevling, skal det varsles - uansett, også om du mener viltet ikke ble skadet.

  • Det er straffbart å ikke varsle om en viltpåkjørsel.

​Fallvilt:

Viltvakta:  951 16 828

Fallvilt er alt vilt som blir funnet dødt eller skadet på en slik måte at det må avlives. Påkjørsler er den vanligste årsaken. Du skal også varsle oss hvis du kommer over vilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet.

Rælingen kommune har en fallviltgruppe som er operativ hele døgnet.

Strøm

Se strømbruddskart for oversikt over brudd eller informasjon om hvor det pågår planlagt vedlikehold av strømnettet.

Finner du ikke problemet i strømbruddskartet? Elvias døgnåpne driftssentral for Oslo/Viken: 22 44 10 40

Kommunale bygg

Telefon hverdager etter kl. 15:30 og helg: 481 67 558. Du kan også sende en SMS til samme nummer.

Barnevernvakt

Barnevernvakttelefon: 64 99 32 70 eller 116 111, eller send e-post til post@rkrise.no. Tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. 

Du kan også nå oss via politi på telefon 02800 eller Alarmtelefon for barn og unge på 116 111

Besøksadresse:
Romerike politikammer, Jonas Liesgt 20, Lillestrøm

Postadresse:
Barnevernvakten, Romerike Politikammer, Jonas Liesgt 20, 2000 Lillestrøm

Romerike krisesenter

Døgnåpen telefon 66 93 23 10
Dersom henvendelsen ikke haster kan du sende oss en e-post på post@rkrise.no, eller du kan sende oss en melding via Facebook.

You may contact us directly or through other services you are in contact with.
Our telephone number is 66 93 23 10, and always available for answer.

Veterinærvakt

Hva hjelper veterinærvakta med?

Vakten gjelder alle dyr, med unntak av vilt. Vakten er ment som en akutthjelp til dyr som har livstruende skader, sykdom, eller skader som av dyrevernmessige årsaker ikke kan vente. Er du usikker på om dyret trenger akutthjelp, bør du kontakte veterinær.

Dyrlegevakta Romerike smådyr

820 90 390

Produksjonsdyr

476 18 888 
Hest

400 00 129

For vilt se avsnitt for "Påkjørsel av dyr - Fallvilt"

Andre nyttige telefonnummre

Familievernkontoret, Torvet 6, Lillestrøm

 466 16 830                   

Helsestasjon Fjerdingby

63 83 52 60

Helsestasjon Løvenstad

64 80 24 20
Menighetskontoret, Øvre Rælingen kirke (gravsted, lokale, dåp, bryllup, begravelse)

64 80 41 60

Løvenstadtunet, Løvenstadtunet 16, 2006 Løvenstad

64 80 24 00

Fjerdingby helsetun. Haugervegen 25, 2008 Fjerdingby

63 83 54 00

Skatt Øst, Tærudgata 16, 2000 Lillestrøm

800 800 00

Rælingen kemnerkontor. Kanalvegen 18, 2000 Lillestrøm

(Alle tjenester rund ditt skatteoppgjør, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk/skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift) 

63 88 62 00   

Skoletannlege for Blystadlia og Løvenstad - Strømmen tannklinikk, Strømsvegen 50, 2010 Strømmen

64 84 60 00

Skoletannlege for Rud, Fjerdingby, Marikollen Smestad og Sandbekken -  Lillestrøm tannhelsesenter, Helsebygget Lillestrøm

63 80 44 90