Har du spørsmål eller trenger informasjon om koronaviruset?

Er du frisk, søk informasjon på nett. Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på: HelseNorge.no  Du kan også se fhi.no og helsedirektoratet.no.

Du kan også ringe: 815 55 015 mellom kl. 8:00 og 15:30.

Hva gjør du når du tror at du kan være smittet?

Tror du at du kan være smittet, skal du holde deg hjemme og kontakte fastlegen eller legevakten på telefon 116 117.  De vil da vurdere testing eller hjemmekarantene. Se mer på HelseNorge.no  Les mer om hvilke grupper som testes her (fhi.no) 

Har du mistanke om at du er smittet, kan du registrere deg her (helsenorge.no)

Trenger du noen å snakke med?

Her deler vi en oversikt over telefoner for deg som bor i Rælingen, hjelpelinjer og nettsider: 

Samtaletelefon for deg som bor i Rælingen kommune: 63 83 52 52, mellom kl. 10.00-21.00 på hverdager, og kl 10.00-18.00 i helgene.

Medarbeidere i Familie og helse i Rælingen kommune - telefon 940 12 976 - du kan også sende melding - alle hverdager kl. 09.00-15.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon: 116 111

Ung.no/korona

Pårørendesenteret, telefon: 90 90 48 48 (hverdager kl. 09-15) Du kan også chatte og sende e-post til Pårørendesenteret. 

Kirkens SOS

KORS på halsen - Røde Kors

Redd barnas hjelpetelefon

Mental helse, telefon: 116 123

Mental Helse - Foreldresupport

Her finner råd og tips på hvordan du skal snakke med barn om det som skjer.

 

 

Informasjon for hørselshemmede

Film på tegnspråk om generell informasjon og råd om koronavirus

Film på tegnspråk om hjemmekarantene og isolasjon

 

Flere filmer: Coronavirus og smitteforebygging, Informasjon om nødhjelp, Korona-informasjon til barn, finner du her (tegn.tv)

.

Slik beskytter vi oss mot koronasmitte

Litt, mye eller helt avstand? - Sosial distansering fra Folkehelseinstituttet (fhi.no) (24.03.2020)

Vær forsiktig - unngå smitte ved bruk av idretts- og nærmiljøanlegg (19.03.2020)

De viktigste rådene for å hindre smitte er: Host i albukroken eller i papirlommetørkle som du kaster etter bruk. Vask hendene ofte. Unngå å ta deg i ansiktet når du ikke har vasket hendene. Disse rådene er viktig for å beskytte seg mot både koronavirus, og også influensavirus.

Her finner du plakater fra helsedirektoratet om informasjon til de som skal ut å reise og om vaner som forebygger smitte.

Frivillig innsats - ønsker du å bidra eller trenger du hjelp til å handle eller annet?

Frivilligsentralen i Rælingen kan kontaktes - se mer i denne artikkelen

Frivilligsentralen når du enten på telefon 476 93 433 eller via direktemelding (messenger) på Frivilligsentralens Facebook-side.

Informasjon til næringsdrivende

Regjeringen har vedtatt tiltakspakke. NAV Rælingen svarer på spørsmål fra bedrifter i kommunen om permitteringer. Se mer her 

Har du besøkt områder med vedvarende spredning eller reist utenfor Norden?

Slik informerer du barn og unge

Kontaktinformasjon

Hvis du ikke finner svar du søker etter på nett, kan du ringe 815 55 015 mellom kl. 8:00 og 15:30. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen eller legevakten: 116 117

Kommuneoverlege i Rælingen kommune Magnus Jonsbu kan også kontaktes av innbyggere ved behov for rådgivning angående smitte og smittevern.

Har du andre spørsmål, kan du ringe servicetorget i Rælingen kommune  telefon: 63 83 50 00 mellom kl. 08.00-15.30.

Berørte tjenester og samfunnsfunksjoner

Flere av våre tjenester, tilbud og interkommunale samarbeid er nå berørt av situasjonen for å redusere koronasmitte. Mer informasjon i feltene nedenfor. 

Kan du besøke helseinstitusjonene

Det er påvist et tilfelle av koronasmitte på KAD Fjerdingby helsetun (30.03.2020)

Risiko for smitte av koronavirus ved Fjerdingby helsetun (Publisert 16.03.2020).

Oppdatert informasjon fins på Helsedirektoratet.no

Det er restriksjoner for besøkende til helseinstitusjoner og adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i helseinstitusjonene. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle helseinstitusjoner. (Fhi.no)

 Løvenstadtunet  

Tjenestekontoret for helse og omsorg holder stengt for besøkende

Stengte skoler og barnehager. Helsestasjon, barnevern, DAT, NAV er stengt/redusert

Dagaktivitetstilbud (DAT) er stengt. (Aktivitetssenteret, JobbTeam og Dovrebygget Ressurssenter). 

Stengte barnehager og skoler

Informasjon til foresatte om fjernundervisning når skolene er stengt

Informasjon om betaling for barnehageplass og SFO

Skoler og barnehager er stengt til og med mandag 13. april 2020

Helsedirektoratet vedtok stenging av barnehager og skoler fra 12. mars kl. 18 til og med 26. mars. 24. mars ble vedtaket forlenget til å gjelde til og med 13. april 2020. Hensikten er å redusere spredning av koronavirus og opprettholde helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjonerHjemmeundervisning er etablert for skoleelever. 

Barneverntjenesten vil de kommende 14 dagene fra 13. mars, ha redusert kapasitet på grunn av situasjonen med koronaviruset. Vi vil først og fremst håndtere akuttsaker og ber derfor at henvendelser og drøftinger  gjøres til vår vakttelefon:  96943155 mellom kl. 09.00 og 15.00 på hverdager. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten:

Helsestasjonen for barn 0-5 år og gravide, har begrenset åpningstid i tiden fremover. Åpent hus på tirsdager utgår. Hvis din time ikke har blitt avlyst møter du som normalt på din helsestasjon. Oppfølging av nyfødte og vaksinering vil bli prioritert.

Jordmortjenesten prioriterer svangerskapsoppfølging på helsestasjonen med noen begrensninger. Svangerskapskontrollen gjennomføres når kvinnen er på helsestasjonen, og lengre samtaler tas på telefon i for- eller etterkant av konsultasjonen. Kvinnen må komme alene til konsultasjonene.

Barselbesøk og hjemmebesøk gjennomføres på helsestasjonen og avtales med jordmor og helsesykepleier via telefon som normalt. Gi oss beskjed om fødsel på samme måte som før.

Både jordmor og helsesykepleier er som normalt tilgjengelige på telefon nr. 63 83 52 60.

Hvis du/dere er usikker på om du kan være smittebærer ring oss på 63 83 52 60 før du kommer til timen. Helsemyndighetene anbefaler at søsken ikke er med på helsestasjonen.

Skolehelsetjenesten: Ordinært program utgår inntil videre. Kontakt helsesykepleier på din skole ved behov for samtale! Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside.

Helsestasjon for ungdom har midlertidig stengt for dropp-in, men har åpningstid på telefonen onsdager kl. 12.15-18.00: 481 67 516.  Ungdom kan også kontakte helsesykepleier Tiril (tlf.: 991 13 758) eller helsesykepleier Mette (tlf.: 48 16 76 50) på sms ved behov for kontakt eller samtale utover åpningstid på HFU. Dette gjelder ordinære henvendelser og ikke spørsmål om Coronaviruset.

Barnefysioterapeutene har begrenset tilbud nå, men kontaktes som normalt eller via helsestasjonen på telefon nr. 63 83 52 60.

Psykologtjenesten til barn og unge har begrenset tilbud nå. Kontakt din helsesykepleier for mer informasjon på telefon: 63835260, eller telefonnummer som finnes på skolenes hjemmeside. Her finner du råd og tips på hvordan du skal snakke med barn om det som skjer.

Ved spørsmål relatert til Coronaviruset ring: 66 93 20 40.

 

NAV:

NAV Rælingen har stengt for dropp inn, kun timeavtaler gjennomføres på grunn av koronasituasjonen. Du kan bruke fortsatt bruke PC og kopimaskin.

Oppdatert informasjon finner du her (nav.no)  Er du permitert/arbeidssøker eller arbeidsgiver/bedrift som må permittere? Se nyttige videoer fra NAV i artikkelen her. 

Er du arbeidsgiver i Rælingen og har spørsmål om permittering? 

Andre stengte virksomheter - fysioterapeuter, psykologer

Fysioterapeuter og psykologer stenger fra kl. 00.00 mandag 16. mars 2020 til i første omgang 26. mars 2020. Årsaken er at virksomheten av helsemyndighetene ikke anses som nødvendig helsehjelp og tiltaket gjøres derfor for å redusere spredning av koronavirus. Oppdatert informasjon på Helsedirektoratets nettsider

Alle utleiebygg og andre aktiviteter er stengt

Kulturskolen, Biblioteket, ungdomsklubbene, Ressurssenteret, Aktivitetssenteret, Trivselssenteret og offentlig bad holder også stengt inntil videre, og alle arrangementer avlyses.

Restriksjonene gjelder foreløpig til og med 26. mars. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at perioden forlenges, så følg med på informasjonen som legges ut her på kommunens nettside. 

Svømmehallene er stengt

Alle aktiviteter er midlertidig stengt

Alle idretts- og kulturarrangementer er stengt/avlyst

Oppdatert informasjon fins på Helsedirektoratet.no

 Alle idretts- og kulturarrangementer i Rælingen er stengt/avlyst fra og med torsdag 12. mars kl. 18.00.

 

ROAF - Avfallshåndtering i koronasituasjonen

Avfallshåndtering i koronasituasjonen - informasjon fra ROAF.  Sørg for at ditt husholdningsavfall er forsvarlig i poser som du knuter ekstra godt og sorter avfallelt ditt med matavfall i grønne poser før du kaster det i avfallsbeholderen din. Papir i egen beholder og glass- og metallemballasje i returpunkter for dette. Rengjort plast skal kastes sammen med øvrig restavfall. Du kan du se mer om hvordan du kan bidra for å opprettholde ROAFs avfallshåndtering. ROAFs hjemmesider.  Alle gjenvinningsstasjoner er dessverre stengt for å forebygge smittspredning av koronaviruset.  ROAF vurderer sine beredskapstiltak fortløpende og vil kommunisere ved endringer. 

Nedre Romerike Brann - og redningsvesen (NRBR)

Nedre Romerike Brann - og redningsvesen (NRBR)s hjemmesider  

Oppdatert informasjon om tiltak som iverksettes for å redusere smittefare publiseres på NRBRs hjemmesider fortløpende.

NRV/NRA - Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap

Tannhelsetilbudet er redusert i Viken

Tannhelsetilbudet i Viken er redusert på grunn av koronautbruddet

For å redusere risiko for koronasmitte blant pasienter og ansatte er tilbudet på de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune redusert.
Vi har avlyst alle ordinære timer på tannklinikkene, i første omgang fram til etter påske.
Dersom det er behov for akutt tannhelsehjelp, ta kontakt med nærmeste tannklinikk på telefon.

I tillegg er oppsatte avtaler på institusjoner og annet folkehelsearbeid avlyst.

Tannhelsetjenesten i Viken etablerer tre offentlige akuttberedskapsklinikker for pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte som har behov for øyeblikkelig hjelp:

Tune i Sarpsborg, Hønefoss i Hønefoss sentrum samt Tannhelsetjenestens kompetansesenteret Øst i Oslo.

Klinikkene kommer i drift så snart nødvendig bestilt smittevernutstyr er på plass.

Informasjon om tjenestetilbud og akuttberedskap blir fortløpende oppdatert på: www.viken.no/tannhelse

Har du spørsmål ta kontakt med seksjonsleder Geir Ove Norum, geirn@viken.no (kontaktperson for Nedre Romerike og Follo)

 

Dette gjelder for ansatte i Rælingen kommune

Her publiserer vi informasjon som gjelder for ansatte i Rælingen kommune slik at det er lett tilgjengelig. Vi publiserer også informasjon til ansatte daglig på intranett. Vi oppfordrer alle ansatte til å holde seg oppdatert og følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Hjemmekontor for ansatte i Rælingen kommune per 14.mars 2020 

Rælingen kommune har satt kriseledelse (12.03.202H0)

Oppdatert informasjon vedrørende koronasituasjonen - til alle ansatte i Rælingen kommune (Publisert 12. mars 2020)