Det er du som er innbygger i Rælingen som er ekspert på hvordan det er å få tjenester i Rælingen. Derfor ønsker vi å utvikle kommunen sammen med deg. Vi vil vite hva du mener er viktig at kommunen jobber med framover innenfor helse, omsorg og velferd. Hva er viktigst å jobbe med? Hva er gode løsninger?

Vi jobber nå med ny helse,- omsorgs- og velferdsstrategi som vi kaller «Leve og mestre hele livet». Dette er en overordnet strategi som skal gi retning for helse,- omsorgs og velferdstjenester i Rælingen kommune i årene framover.

Nederst på denne siden kan du gi dine innspill til strategien.

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Sentralt i strategidokumentet står verdien av å skape et aldersvennlig Rælingen og behovet for bærekraftige helsetjenester. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal få bruke sine ressurser på en god måte.

Aldersvennlig samfunn betyr et godt samfunn for innbyggere i alle aldre.

Hovedbudskapet i strategien er at vi vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. Innbyggerne i Rælingen kommune som mottar tjenester fra kommunen skal oppleve livskvalitet og mestring, samt tjenester av god kvalitet. Det er viktig for den enkelte, og også for samfunnet, å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne har selv. Samtidig må kommunen også fange opp innbyggere som trenger hjelp, og iverksette gode tiltak.

 

Innspillsperioden er nå over, og skjemaet er lukket.