Anskaffelsesprisen 2021 «Sammen om smartere innkjøp» deles ut til en oppdragsgiver i offentlig sektor og dens leverandør som har hatt, eller har, ett spesielt godt samarbeid om smartere innkjøp. Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som deler ut prisen. Prisen ble delt ut på årets anskaffelseskonferanse.

– Det er ikke gitt at en kommune er den som velger å tenke nytt, men her bidrar Rælingen til en ny retning for byggesektoren. Det er inspirerende å være en del av dette, forteller Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder for byggeprosjekter i Rælingen kommune.

Prisen går til både Rælingen kommune og HENT i fellesskap. Da vi skulle bygge nye Fjerdingby skole ble dette pilotprosjekt for bruk av Best Value, det største byggeprosjektet hittil som har valgt denne modellen. I Best Value får leverandøren frihet til å løse oppdraget. Vi stiller få detaljerte krav til hvordan entreprenøren skal løse oppdraget, og dette gir entreprenøren frihet til å organisere sitt arbeid og leveranser på en mest mulig effektiv måte.

– Det er spennende å være med på dette samspillet. Sammen med våre samarbeidspartnere er vi veldig godt i gang, og vi gleder oss til fortsettelsen og å kunne overlevere en flott, ny skole med flerbrukshall, sier Aleksander Harstad, prosjektleder i HENT.

Skolen med flerbrukshall bygges for 770 elever, samt ansatte og flerbrukshallen kan også benyttes av idrettslag. Bygget skal tas i bruk januar 2023.

– Dette blir et fantastisk sted for læring og trivsel, for barn og ansatte. Vi er veldig stolte over prisen, sier ordfører Ståle Grøtte.

Byggeprosjektet nye Fjerdingby skole er Norges første Best Value procurement (BVP) skoleprosjekt.  Arkitekt er HRTB og landskapsarkitekt er Bar Bakke. 

 

 

Juryens begrunnelse

Juryen trekker spesielt fram arbeidet med markedsdialog, tydelige mål og at konkurransen la til rette for ulike måter å løse oppdragsgivers behov på. Svært positivt er også godt fokus på rolleavklaring og rutiner for håndtering av utfordringer, og jevnlig oppfølging av dette i prosjektets samarbeidsmøter. Hensyn til bærekraft er ivaretatt gjennom seriøsitetsbestemmelser for å motvirke arbeidslivskriminalitet, en innovativ løsning for energisentral og løsninger som ivaretar mest mulig av vegetasjonen. Prosjektet er dokumentert gjennom en BREEAM very good sertifisering. Krav til universell utforming ivaretas både inne og ute, og det lagt til rette for utendørs undervisning. Prosjektet har brukt EHF og Tendsign. Det har vært et godt fokus på prosjektmålene gjennom prosessen.

Det er tydelig for juryen at det er tenkt helhetlig gjennom hele prosessen, noe som så langt har gitt gode resultater.

Mer om byggeprosjektet nye Fjerdingby skole

 

Anskaffelsesprisen til Rælingen foto DFØ

Representanter fra Rælingen kommune som fikk Anskaffelsesprisen og Folkehelseinstituttet  Foto: DFØ