Vi håper at fartsdisplayet vil få ned hastigheten og gjøre at veiene blir tryggere. Det er flere gode erfaringer med dette rundt om i landet og erfaringer viser at fartsdisplay har like god effekt som fartshump. Displayet vil etterhvert flyttes rundt på forskjellige veier der hvor hastigheten er høy.