Vi vil tillegg til de som blir valgt inn, ha behov for personer som kan stå på «reserveliste» da det  av og til er personer som flytter eller av andre grunner blir slettet fra listene, og det må derfor oppnevnes nye meddommere. 

Kunne du tenke deg å være meddommer? Send en e-post til wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no

 

Nedenfor kan du lese om kravene som stilles til deg for at du skal kunne være meddommer.

Som meddommer må du blant annet:

- ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven.

- være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.

- stå oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.

- være statsborger i Norge eller annet nordisk land eller ha stått innført i folkeregistert som bostatt i riket de tre siste årene før valgdagen.

Les mer: Domstollovens §§ 70-72 (lovdata.no)