Disse dagene har vi behov for engasjerte personer til å delta i stemmestyrene og som valgmedarbeidere i de seks stemmelokalene i kommunen. Vi ønsker primært å knytte til oss personer som kan delta begge dagene, og gjerne over flere valg.

De viktigste oppgavene til stemmestyremedlemmer/valgfunksjonærer er å legge til rette for og ta imot stemmer på valgdagene, samt veilede velgere ved behov. Det vil bli gitt opplæring i forkant.

Stemmestyrene må bestå av personer som er folkeregisterført i Rælingen. For øvrige valgfunksjonærer er det ikke noe slikt krav til bosted i kommunen.
Det er imidlertid et krav i loven om at medlemmer i stemmestyrene eller valgmedarbeidere IKKE kan være oppført på partienes valglister.

Vi søker etter personer som er samfunnsengasjerte og serviceinnstilte, som er over 18 år og kan veilede velgere og utføre praktisk arbeid. Alle må delta på opplæring.

Det blir gitt en godtgjørelse for arbeidet.

Tre av valgfunksjonærene vil utgjør stemmestyret. Disse har det formelle ansvaret og administrerer stemmegivningen på stemmestedet. De øvrige valgfunksjonærene tar imot og veileder velgerne, kontrollerer legitimasjon, søker opp velgerne i det elektroniske manntallet og krysser av for avgitt stemme, stempler stemmesedlene og sikrer at velgerne legger sedlene i riktig urne.

Synes du dette høres interessant ut, og har tid, lyst og anledning til å være med? ta kontakt med Wenche F. Rustad
epost: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no  eller telefon: 63 83 51 88