-Gratulerer med dagen til sykepleierne, både til dere som jobber i Rælingen kommune og i andre deler av helsevesenet! Dere besitter faglig kompetanse og omsorg som er avgjørende for å ta vare på befolkningen, både lokalt og nasjonalt, sier ordfører Ståle Grøtte.

102 sykepleiere

I Rælingen kommune har vi 102 sykepleiere som sørger for at innbyggerne i kommunen har et godt helsetilbud. Vi har sykepleiere i mange funksjoner rundt i kommunen, blant annet i omsorgssenter, KAD og hjemmesykepleie som følger opp innbyggere med de utfordringer de har i hjemmet. Vi har også sykepleiere i flyktningetjenesten, helsesykepleiere på helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Vi har jordmortjenesten og sykepleiere på legesentrene, vaksinekontor, hukommelsesteam, smittevern, rusomsorg og psykiatri for å nevne noen.

-Vi ser daglig viktigheten av kompetente og engasjerte sykepleiere i organisasjonen vår. Ikke minst viste håndteringen av pandemien kvaliteten hos våre sykepleiere og i samspill med resten av helse- og omsorgstjenesten, sier ordfører Ståle Grøtte.

Kommunens sykepleiere håndterer også pasienter fra A-hus, legevakt og i hjemmet. Her kartlegges pasientens utfordringer, når det gjelder ernæring, medisin, kognitivt med mer. Sykepleierne tilrettelegger for rehabilitering, behandler infeksjoner og vurderer veien videre om pasienten skal hjem, eller videre på institusjon. Dette krever høy kompetanse for å betjene ulikt teknisk utstyr for å undersøke og behandle forskjellige sykdommer. Sykepleierne bistår også kroniskalvorlig syke ved palliasjon som ved hjemme-død.

Dette er bare noen av de funksjonene og oppgavene en sykepleier har i kommunen.

Til alle sykepleiere – Gratulerer med dagen!