Dette skriver DFØ på sine nettsider: Samarbeidet om kontrakten må ha vist spesielt godt samarbeid for smartere innkjøp, handlekraft og synlige synergier som gir merverdi for partene.

Og dette trekker juryen frem om Rælingen kommunes anskaffelse og samarbeid med entreprenøren HENT om byggeprosjektet nye Fjerdingby skole (DFØs nettsider): 

"Nominasjonen er basert på resultatene i første fase av anskaffelsen.

Juryen ønsker spesielt å trekke fram arbeidet med markedsdialog, tydelige mål og at konkurransen la til rette for ulike måter å løse oppdragsgivers behov på. Svært positivt er også godt fokus på rolleavklaring og rutiner for håndtering av utfordringer, og jevnlig oppfølging av dette i prosjektets samarbeidsmøter.

Hensyn til bærekraft er ivaretatt gjennom seriøsitetsbestemmelser for å motvirke arbeidslivskriminalitet, en innovativ løsning for energisentral og løsninger som ivaretar mest mulig av vegetasjonen. Prosjektet er dokumentert gjennom en BREEAM very good sertifisering. Krav til universell utforming ivaretas både inne og ute, og det lagt til rette for utendørs undervisning."

Se mer om Anskaffelsesprisen 2021 og juryens begrunnelser for nominasjonen (DFØs nettsider) 

Mer om Anskaffelseskonferansen 2021 (DFØs nettsider). (Påmeldingsfrist til konferansen er 21. november 2021).

 

Rælingen kommune samarbeider med entreprenøren HENT. Byggeprosjektet nye Fjerdingby skole er Norges første Best Value procurement (BVP) skoleprosjekt.  Arkitekt  er HRTB og landskapsarkitekt er Bar Bakke. Skolen med flerbrukshall bygges for 770 elever, samt ansatte og flerbrukshallen kan også benyttes av idrettslag. Bygget skal tas i bruk januar 2023. 

Fakta om nye Fjerdingby skole: 

 • Barneskole og utearealer for 770 elever (1.- 7. trinn)
 • FINE-avdeling for 20 elever med spesielle behov (1.-10. trinn)
 • Flerbrukshall (under bakken) med en spilleflate og tribune langs den ene langsiden.
 • Uteklasserom på taket
 • Kvaliteter/miljø: Miljøvennlig grønt bygg.
 •  Nye Fjerdingby skole gjennomføres med Best Value og er nasjonal pilot (last ned pressemelding fra 170820). 
 • Utvendig trepanel er Malmfuru behandlet med jernvitrol som blir naturlig grå og vil harmonere med omgivelsene  
 • Brønnpark og felles varmesentral for skolen og eksisterende bygg i området (Rælingen rådhus, Rælingen videregående skole og Bjørnholthagan 2)
 • Breeam-Nor sertifisering
 • nZEB – nesten null-utslippsbygg
 • Utslippsfri byggeplass  https://www.hent.no/nfs/
 • Se mer:  Hvordan blir skolen?   
 • Ventes ferdig: 2022
 • Tas i bruk: januar 2023

Mer om byggeprosjektet nye Fjerdingby skole 

 

Bildet viser: Nye Fjerdingby skole  tilpasset til terrenget og vegetasjon rundt skolen bevares.