Stortingsvalget avvikles i Rælingen kommune søndag 10. september kl. 13:00-18:00 og mandag 11. september kl. 12:00-20:00. 
Disse dagene har vi behov for noen personer som kan tenke seg å delta i stemmestyrene og som valgfunksjonærer i de forskjellige stemmelokalene.

Stemmelokalene er:
Norby skole
Smestad skole
Fjerdingby skole
Rud skole
Løvenstad skole
Blystadlia skole

De som vil delta må være over 18 år og bosatt i Rælingen kommune. Ei heller kan man ikke være oppført som kandidat på noen av partienes valglister.

Det blir gitt opplæring. Deltakere som valgfunksjonærer og stemmestyremedlemmer vil få en godtgjøring og dekket skyssutgifter etter kommunens satser.

Vi ønsker gjerne å knytte til oss personer som kan tenke seg og delta som valgfunksjonærer og delta i stemmestyrene over flere valgperioder.

Synes du dette høres interessant ut?  Ta kontakt med Wenche F. Rustad

e-post: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no

eller telefon: 63 83 51 88.