Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veterankontakt/veteranplan

Beskrivelse

 

Veteranplan

Rælingen kommunes veteranplan ble vedtatt i kommunestyret 12.02.2020. Planen er modellert etter Forsvarets mal for veteranplan samt flere andre kommuners planer. Målene for kommunens veteranplan kan oppsummeres slik:

  • Anerkjenne, ivareta og følge opp veteraner både før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge
  • Gjøre det enklere for kommunen å utføre sin rolle som primær tjenesteleverandør for veteraners behov i lokalsamfunnet
  • Skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteraner og deres familier blir møtt med kompetanse og forståelse
  • Fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument for veteraner, kommunen og allmennheten forøvrig

Rammeverket legger opp til konkrete, gjennomførbare tiltak der det viktigste hovedgrepet er etablering av en kommunal veterankontakt. Det legges opp til jevnlig rullering av planen for å sikre at den forblir aktuell i fremtiden.

Ett av tiltakene er en felles markering for kommunene i SNR-samarbeidet på veterandagen 8. mai. Denne felles markeringen ble gjennomført for første gang i 2019.

Veteranplanen finner du her: Veteranplan for Rælingen kommune.

Veterankontakt

Forsvaret har anmodet kommunene om å utpeke en veterankontakt. Veterankontakten skal være et kontaktpunkt for veteraner, deres familie, samt andre aktører innenfor veteranområdet. Veterankontakt i Rælingen kommune er Bodil Thue Halvorsen. Hun jobber på Tjenestekontoret for helse og omsorg, og har kontor i Dovrebygget. Hun treffes på e-postadresse  bodil.thue.halvorsen@ralingen.kommune.no  eller telefonnummer 404 02 471. 

 

Målgruppe

Hvem er veteraner? 

Veteraner er norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og/eller forsvarssektoren. Rælingen kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne.

Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Forskning viser at mange greier seg bra etter tjenesten. Noen vil likevel ha behov for oppfølging grunnet opplevelser og hendelser fra tjenesten. 

 

Annen informasjon

 

Viktige kontakter

Forsvarets veterantjeneste (FVT)

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no  eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var. 

Norges veteranforbund (NVIO)

Hjelper veteraner med tiden etter endt tjeneste. Treff andre i samme situasjon. NVIO har også lokallag på Nedre Romerike. 

Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)

Hjelper skadde soldater og er pådriver for god reintegrering av veteraner til det sivile samfunn. 

Forsvarets veteransenter

Senteret byr på et bredt spekter av aktiviteter - eksklusivt for veteraner og familien deres.

Tjenesten oppdatert: 10.06.2020 19:31