Høytideligheten starter med en seremoni utendørs, med kransnedleggelse ved Knut Thorstensens bauta og tale v/ordfører Øivind Sand.

Etter seremonien inviteres alle veteraner med familie til en mottakelse i menighetssalen i Øvre Rælingen kirke. På grunn av serveringen er det påmelding innen onsdag 4. mai.
Påmelding til kommunens servicetorg på e-post: servicetorget@ralingen.kommune.no eller telefon: 63 83 50 00.

Velkommen!

Flagg.jpg