Arrangementet ble innledet ved leder for sosialkomiteen Hanne Fjerdingby. Etter foredraget der Petter delte sine opplevelser fra 52 dager på gata, var det ulike stands med informasjon fra Kirkens Bymisjon, hjelpende hender og ulike tilbud i Rælingen kommune. Det var også kulturelt innslag fra Rælingen kulturskole.   

 

Årets kampanje Verdensdagen for psykisk helse og tema Gi tid, har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021. Dette ble en flott markering med rundt 350 besøkende. Petter fikk stående applaus. Mange gikk hjem fra markeringen med tanke om hvor viktig det er å se hverandre, gi litt mer av vår tid til andre og samtidig vise mer raushet.  

Avdeling psykisk helse og avhengighet i Rælingen kommune er glade og fornøyd med markeringen og vil takke alle som kom og bidro.