Verdens toalettdag er en del av FNs bærekraftsmål nr 6 - Rent vann og gode sanitærforhold. Se nettside for mer informasjon om årets tema Sustainable sanitation and climate change

I Norge har de fleste tilfredsstillende toalettforhold. Vi bruker dagen til å minne om at det kun er tre ting som skal i toalettet, se doguiden. Våtservietter, fett, avfall og lignende må ikke kastes i do. Dette kan føre til tilbakeslag på grunn av tilstopping, pumpestans på avløpsnettet med mulig utslipp av kloakk til bekker/elver. Dette medfører til slutt økte kostander for abonnentene.

Verdens toalettdag 19-11-2020.png