Veiledningsgruppen vil bestå av 2 veiledere og opptil 8 foresatte til barneskolebarn. Veiledningen går over åtte samlinger.

Sted: Rælingen rådhus, inngang A, 4 etg.

Tid: Oppstart 3. januar 2019 kl. 14.00-15.30

Med forbehold om nok påmeldte.

 

Veiledere: Helsesøster Trine Holmslien

trine.holmslien@ralingen.kommune.no

Helsesøster Anette Rensmoen

anette.rensmoen@ralingen.kommune.no

Ta kontakt med overnevnte for mer informasjon og eventuell  påmelding.

Les mer om ICDP og 8 tema for godt samspill her : https://www.bufdir.no/Familie/veiledning til foreldre/