Hovedplan for vei og veilys er kommunens styringsdokument og gir føringer for kommunens prioriteringer og investeringer på dette området.  Hovedplanen for vei og veilys skal presentere og vise det nødvendige drifts- og investeringsbehovet, i tillegg til å være et informativt dokument og gi føringer for et målrettet arbeid for å oppnå en god vei- og veilysstandard.

 

Hovedplan for vei og veily ble vedtatt av kommunestyret 26. august 2015 og gjelder for perioden 2016 - 2026.

 

Hovedplan for vei og veilys 2016 - 2026