Veiavdelingen jobber hele tiden for å gjøre veinettet best mulig med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø for alle trafikantgrupper. Arbeidene prioriteres innenfor de tekniske og økonomiske rammer som gjelder. Myrdammen er mye besøkt på sommeren og det er viktig at veien er så fremkommelig og trafikksikker som mulig.