Kommunalteknikk vil utføre nødvendig arbeid på veien opp til Myrdammen med oppstart tirsdag denne uken. Det vil fortsatt være mulig å parkere ved Nordby skole eller på utfartsparkeringen på Nordby. Vi beklager ulempene dette medfører.