De kommunale barnehagenes vedtekter er endret administrativt den 18.05.2017 i henhold til endringer i barnehageloven.

Endringen knytter seg spesielt til bestemmelsen om utvidet rett til barnehageplass.

I de oppdaterte vedtektene er det også tatt inn en stadfesting av praksis på enkelte områder, bl.a. når det gjelder søskenmoderasjon.