Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtatte reguleringsplaner som kan påklages blir lagt ut på denne siden. Eldre vedtatte planer hvor klagefristen er utløpt finner du på kommunens kartportal. For mer informasjon om hvordan du finner en vedtatt reguleringsplan, finnes det en egen beskrivelse her.

 

Hele planlartet 01

Stadfesting av vedtatt detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk

Klima- og miljødepartementet har i brev datert 05.09.2022 stadfestet Rælingen kommunes vedtak om detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen-Flateby vannverk. Stadfesting av planen etter markaloven vil si at departementet har vurdert at de tiltak reguleringsplanen legger opp til innenfor Marka kan tillates og er i samsvar med markalovens formål.