Det vil bli laget nye overvannsgrøfter i Rudvegen og Rud Terrasse. 

I arbeidsperioden vil det være begrenset fremkommelighet, og vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Det er avsatt midler til prosjektet i aktivitetsfremmende tiltakspakke for bygg og anleggsbransjen.

Det er tidligere utført vedlikehold av øvre del av Rudvegen. Når den nedre delen av Rudvegen og Rud Terrasse er ferdig grøftet, vil veiene bli asfaltert.

 

Har du spørsmål? Send oss en e-post
Entreprenør for arbeidene er Fet Rør og Graveservice AS
Asflatering utføres av NCC