Det vil bli laget nye overvannsgrøfter fra kryss Per Morks veg og ned mot Øvre Rælingsveg. Det bli også satt ned ny sandfangkum ved nr 1.

Asfaltering er planlagt tirsdag 18. mai fra kl 8. 

I arbeidsperioden vil det være begrenset fremkommelighet, og vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Det er avsatt midler til prosjektet i aktivitetsfremmende tiltakspakke for bygg og anleggsbransjen.

Har du spørsmål om arbeidene? Send oss gjerne en e-post 
Entreprenør for arbeidene er Fet Rør & Graveservice AS
Asfaltering utføres av NCC