Vi har sendt ut brev til utleieaktører i Rælingen kommune som du kan lese utdrag fra nedenfor:

 

Rælingen kommune varsler herved om uanmeldte tilsyn med serveringsbransjen etter Covid-19-forskriften.  

De smittevernfaglige kravene til serveringssteder fremkommer i covid-19-forskriften § 14a. 

Serveringssteder omfatter "restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende", jf. covid-19-forskriften § 14a første ledd. Listen er ikke uttømmende. 
Rælingen kommune definerer at også utleie- og selskapslokaler omfattes av forskriften
. 

 

Formål med tilsynet:  

Hindre mulighet for spredning Covid-19 på serveringssteder i Rælingen kommune. Sikre smittevernfaglig forsvarlig drift i serveringsbransjen. Bidra til mulighet for å opprettholde av drift for serveringsstedene i Rælingen gjennom Covid-19-pandemien.  
 

Lovverk:  

Covid-19-forskriften  

Smittevernloven  

Folkehelseloven  
 

Andre relevante dokument:  

Veileder fra NHO med konkrete tiltak som skal sikre smittevernfaglig forsvarlig drift i serveringsbransjen i forbindelse med Covid-19:  
https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/servering/dokument/2020/trygg-servering-bransjeveileder/
 

 

 

Gjennomføring av tilsyn:  

Det vil bli ført uanmeldte, stedlige tilsyn med serveringsbransjen i Rælingen kommune i forbindelse med Covid-19-pandemien. Det kan bli ført tilsyn flere ganger ved de samme serveringsstedene. Tilsyn vil bli gjennomført av personer som ellers gjennomfører tilsyn etter alkohollovgivningen.  

Tilsynsmyndigheten vil ikke være uniformert, men vil informere om at det har vært tilsyn ved serveringsstedet og vil legitimere seg. Videre vil formålet med tilsynet bli meddelt og hjemmelen for det vil bli opplyst. 

 

Tidspunkt for tilsyn, og hvem som representerer tilsynsmyndigheten, vil være formelt planlagt internt i kommunen før gjennomføring. Det kan bli tatt foto fra serveringsstedet som dokumentasjon.  

 

Følgende paragrafer vil bli vektlagt under tilsynet:  

- Bordservering ved serveringssteder som har skjenkebevilling (Covid-19-forskriftens §14a)  

- Det skal være sitteplasser til alle gjester (Covid-19-forskriftens §14a)  

- Avstand 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand (Covid-19-forskriftens §14a)  

- Gode rutiner for hygiene og renhold (Covid-19-forskriftens §14a)  
 

Oppfølging/tilsynsrapport:  

Tilsynsgruppa skriver oppsummeringsrapporter etter tilsyn. Rapportene lagres i kommunens arkivsystem.  

Ved avvik som ikke er forenelig med smittevernfaglig forsvarlig drift, vil tilsynsrapport og eventuelt forhåndsvarsel om sanksjonsvedtak oversendes bedriften for uttalelse innen en nærmere angitt frist. Kommunen fatter deretter vedtak i saken.  

I alvorlige tilfeller kan kommunen fatte hastevedtak om begrensning/stenging etter smittevernlovens §4-1.  

 

Lurer du på hvor mange som kan være i et selskap? (25.09.2020)