Avtalen skal i hovedsak avklare forhold som teknisk infrastruktur i forbindelse med utbygging av de nye boligene.

 

Varsel om oppstart av forhandlinger gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.

 

Eventuelle merknader til forhandlinger om utbyggingsavtale rettes til Rælingen kommune, utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til postmottak@ralingen.kommune.no innen 14.08.2017.