Nå kan innbyggerne i Rælingen sende inn sin vannmåleravlesning på SMS. 

Det er bare å svare på meldingen med riktig målerstand, så er jobben gjort. 

 

Les mer her.