Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når her, for eksempel firmaer, borettslag, kommunale bygg og eldre personer uten mobil, vil få avlesningskort pr post som tidligere. Disse kan svare med målerstand på web, på nettstedet www.leseav.no, eller sende inn svarslippen som tidligere. 

De som ikke har anledning til å svare på SMS vil motta avlesningskort i posten ca i uke 2 i 2021. Fristen for å svare på avlesningskortet er 15. januar 2021.

Om vannmåleravlesning

  • De som mottar SMS, svare på SMS.
     
  • Det er kun de som mottar avlesning på papirkort som kan registrere vannmålerstanden på www.leseav.no med 4-sifret kode. Koden står på kortet de mottar.
     
  • De som mottar papirkort, er de som ikke svarer på SMS eller purre-SMS. Fristen på avlesning på papirkortene er 15. januar 2021