Helt konkret er Rælingen kommune sine hovedstrategier for å sikre trygt drikkevann tredelt:

  • Jevn utskifting av gammelt ledningsnett.
  • Ofte prøvetaking.
  • Gode driftsrutiner.

Det viser seg å fungere. Dette ser vi først og fremst på antall driftshendelser på nettet. Sammenlignet med for 10 år siden har vi for eksempel tilnærmet ingen akutte lekkasjer.

Vannforsyningen er trygg i Rælingen, og vi kjøper vann av svært god kvalitet fra NRV IKS.

Det er selvfølgelig mulig at hendelser kan inntreffe, men da skal beredskapen være slik at alle berørte abonnenter umiddelbart får beskjed på SMS, telefon, epost, via hjemmeside og på sosiale medier.

Du skal kunne føle deg trygg på at du får nok og godt vann. Skulle noe skje er du den første som får vite det.  

Er du bekymret eller er det noe du lurer på, tak kontakt.