Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vannforsyning - drikkevann

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Du kan søke kommunen om tilknytning.

Generelt

Ansvar: Kommunalteknikk

Nedre Romerike Vannverk IKS har som formål å produsere drikkevann frem til definerte leveringspunkter i eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann. Selskapets kjerneformål er "Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden". Drikkevannkilden til Rælingen er Glomma.

Beskrivelse

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at  vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Målgruppe


Kriterier/vilkår

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar. Større mengder brannvann, for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Pris for tjenesten


Samarbeidspartnere

Mattilsynet er statlig myndighet på drikkevannsområdet og fører tilsyn med at kommunen (vannverkseier) følger kravene i drikkevannsforskriften.

Lover

Se
Plan- og bygningsloven § 27-1 Vannforsyning
Forurensningsforskriften kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Matloven § 2
Drikkevannsforskriften om kravene som gjelder for kommunen som vannverkseier.

Forbrukerkjøpsloven
Plan- og bygningsloven
Drikkevannsforskriften
Matloven
Forurensningsforskriften

Klagemulighet

KLAGER PÅ VANNTILFØRSEL 

Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven. Klagen bør sendes inn så raskt som mulig etter at mangelen er oppdaget. Kommunen vil da sjekke forholdene så snart som mulig, noe avhengig av sakens karakter. Uansett vil du få tilbakemelding senest innen 3 uker.

Sendt en skriftlig henvendelse til: Rælingen kommune, Kommunalteknisk avd. Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller en epost til:  postmottak

Forbrukerkjøpsloven

Drikkevannsforskriften

Tjenesten oppdatert: 13.05.2020 09:45