Vi har målt vannforbruket i kommunen siden 1993 og vi har aldri brukt så lite vann som i 2017 (1 517 827m3). I samme tidsrom har befolkningsveksten vært på nesten 4000 personer. Rekordlavt vannforbruk i Rælingen i 2017 er et resultat av systematisk utbedring av vannlekkasjer og en god utskiftingstakt av gamle rør.  På den måten gjør vi alt vi kan for å ha trygg vannleveranse og så lave gebyrer som mulig.