Hovedplan for vann og avløp legger overordnede føringer for prioriteringer og investeringer på dette området. Planen skal være kommunens styringsverktøy for å nå de målene planen fastsetter, samt for å oppfylle øvrige myndighetskrav. Gjeldene plan ble vedtatt av kommunestyret 26. august 2015 og gjelder for perioden 2016 - 2026.

 

Hovedplan for vann og avløp 2016 - 2026