Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor når det blir lagt ut til ettersyn.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.
Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned.
Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

Manntallet er utlagt til ettersyn fra og med 10. juli på følgende steder:
• Rælingen rådhus, servicetorget, Bjørnholthagan 6. Fjerdingby
Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Rælingen, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller epost: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no