Meddommere og skjønnsmedlemmer velges for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020. Nedenfor er listen med forslag:

Forslag til meddommere 2017-2020. 

 

Har du eventuelle innvendinger, send det skriftlig til:

Rælingen kommune, Politisk sekretariat, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller til e-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

Frist innen 20. mai 2016.