Valg.no (lenke til offentlig informasjonsside)

Valgdirektoratet har egen nettside med nyttig informasjon om valget.  For å komme til siden trykker du her

Åpningstider forhåndsstemming og valgdagene

Tidligstemmegivning:
De som er forhindret fra å stemme i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene kan henvende seg til valgsekretariatet og be om å få avgi tidligstemme. Dette kan gjøres i perioden 1. juli til 9. august.  Ta kontakt med valgsekretariatet på telefon 901 25 738 for å avtale dette.

Forhåndsstemming til sametingsvalget og stortingsvalget
De som har rett til å stemme ved sametingsvalget kan avgi forhåndsstemmes til dette valget. Det er ikke mulig å avgi stemme til sametingsvalget på valgdagene.

Forhåndsstemmelokale er i servicetorget på rådhuset. Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 10.september.
Det er følgende åpningstider hele perioden:
mandag til torsdag kl. 08.00-19.00.
Fredag 08.00-15.30
Lørdager kl. 12.00-15.00.

 

Åpningstider på valgdagen
På valgdagene kan det avis stemme på alle barneskolene i kommunen. Du er ikke lenger nødt til å bruke den skolen du bor ved.  Se oversikt over valglokaler lenger ned på siden.
Åpningstider på valgdagene; søndag 12. og mandag 13. september er kl. 13.00 - 21.00.  

Husk å ta med legitimasjon med bilde på.  Pass, førerkort og bankkort som er utgått på dato er fortsatt gyldig legitimasjon hvis stemmemottaker kan gjenkjenne deg på bildet.

Har du ikke gyldig legitimasjon kan du anskaffe nasjonalt id-kort,  les mer om slikt kort ved å trykke her

 

Hvem kan stemme ved stortings- og sametingsvalg?

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

 

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Hva om jeg bor i utlandet?
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik søker du om å bli innført i manntallet
Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Skjemaet finner du ved å klikke her
Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?
Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Hvor kan jeg stemme? Valglokaler

Du kan avgi forhåndsstemme i alle kommuner i forhånddstemmeperioden, fra 10. august til 10. september.

På valgdagen(e) kan du bare avgi stemme i den kommunen du var folkereisterregistrert i pr. 30. juni.  Har du flyttet etter 1. juli skal du stemme i den kommunen du bodde i før flytting.
Du finner en oversikt over forhåndsstemmelokaler og valgdagsstemmesteder i Norge ved å trykke her
I Rælingen kan du forhåndsstemme på rådhuset. På valgdagene kan du avgi stemme på barneskolene våre; Nordby, Smestad, Fjerdingby, Rud, Løvenstad og Blystadlia skoler.

Ambulerende stemmegivning / sykehjem / stemme i eget hjem

Kunngjøringer

Informasjon på andre språk / information in other languages

Vil du delta som valgmedarbeider?

Covid-19, hvordan stemme ved karantene og isolasjon.