NØD - VAKTNUMMER

Dyrlegevakta Romerike

 

Sørum og Fet Veterinærkontor

 

 

Vetrinærhøyskolen

 

DYR:

 

(26 kr min. fra du får svar)

 

Døgnvakt hele året

Øyaveien 16B, 1900 Fetsund

 

Produksjonsdyr

Ambulatorisk hestevakt

Smådyrklinikken

Vakttelefon

 

 

 

820 90 390

 

63 88 16 25

 

 

476 18 888

400 00 129

67 23 23 23

820 90 102

Kommunens vakt/feilmeldinger:

Vakttelefon vei, vann, avløp

Utenom vakt brukes meldetjenesten: veienmin.no

906 40 894
Vakttelefon kommunale bygg

Vakttelefonen vår tar også i mot SMS. 

481 67 558

 

   
Brann   110
Nedre Romerike Brann og Redningsvesen   67 91 04 00
     
Politi   112 - 02800
     
Øst politidistrikt   64 99 30 00
Forliksrådet   64 99 30 00
     
Nedre Romerike legevakt døgnåpen, Helsebygget, Lillestrøm 116117
     
Barnevernsvakta Øst politidisktrikt 64 99 32 70
Alarmtelefon barn og unge www.116111.no 116111
     
Romerike krisesenter www.romerike-krisesenter.no 66 93 23 10
     
Viltnemda   63 83 52 55
Vakttelefon viltpåkjørsel   951 16 828
     
     
NYTTIGE TELEFONNUMMER
     
Rælingen kommune hovednummer 63835000
     
Allmennmedisinsk legevakt - døgnåpen Helsebygget, Dampsagv. 2, Lillestrøm 116117
Alarmtelefon barn og unge www.116111.no 116111
Ambulanse   113
Barnevernsvakta Romerike politikammer 64 99 32 70
Brann   110
Familievernkontoret Tovet 6 Lillestrøm 466 16 830
     
Helsestasjoner: Fjerdingby helsestasjon 63 83 52 60
  Løvenstadtunet helsestasjon 64 80 24 20
PPT Haugervegen 25 48895451/90762029
Barnevernet Bjørnholthagan 6 63 83 50 00
Tjenestekontoret for helse og omsorg Dovrebygget 64 80 20 96
Kirken menighetskontoret 64 80 41 60
     
Kemnerkontoret Rælingen Kanalvegen 18, 5.etg. 2004 Lillestrøm 66 93 80 20
Veterinærhøyskolen, Ås   67 23 00 00
    47618888
Krisesenter (Romerike Krisesenter) www.romerike-krisesenter.no 66 93 23 10
Legesentre: Fjerdingby legesenter 64 80 29 10
  Løvenstadtunet legesenter 64 80 28 70
  Stallbakken legesenter 64 80 29 29
Lillestrøm tannhelsesenter - Helsebygget Lillestrøm skoletannlege for Rud, Fjerdingby, Marikollen, Smestad, Sandbekken 63 80 44 90
NAV Rælingen   55 55 33 33
Nedre Romerike brann og redningsvesen Lørenskog 67 91 04 00
Omsorgssentre: Fjerdingby 63 83 54 00
  Løvenstadtunet 64 80 24 00
Politi   112/02800
Politisk sekretariat   901 25 738
Skatteetaten Solheimsgt 18, Lillestrøm 800 800 00
Strømmen tannklinikk - Strømsvegen 50, 2010 Strømmen skoletannlege for Blystadlia, Løvenstad 64 84 60 00
Vakttelefon etter kl 15:30 vei, vann og avløp 90 64 08 94
  kommunale bygg 48 16 75 58
Viltvakt   95 11 68 28
     
SKOLER OG BARNEHAGER
     
Barnehager: Blåbærgrenda 64 80 26 80
  Bjørnehi familiebarnehage 63837449/41214072
  Elgen 63 83 50 70
  Espira barnehage, Tristilbakken 488 63 350
  Heimen 63 83 50 10
  Hektneråsen 907 05 999
  Lilleborg 63 83 50 40
  Løvenstad 63835060
  Løvlia barnehage 63 83 50 50
  Blystadlia  barnehage 64 80 43 20
  Petrine 64 80 41 70
  Sannum 63 8 350 20
  Smestadtoppen 459 61 642
  Tangen 978 80 868
  Tomter 480 09 870
  Torva 63 83 50 30
  Østre Strøm 902 33 801
Skoler Blystadlia skole 64 80 41 20
  Fjerdingby barneskole 64 80 40 60
  Løvenstad barneskole 64 80 41 00
  Marikollen FINE gruppa 64 80 40 10
  Marikollen ungdomsskole 64 80 4 000
  Nordby barneskole 64 80 40 40
  Rud barneskole 64 80 40 80
  Sandbekken ungdomsskole 64 80 40 20
  Smestad barneskole 64 80 41 40
  Rælingen videregående skole 63 83 53 00
Skolefritidsordningen Blystadlia sfo 952 34 837
  Fjerdingby sfo

64 80 40 60

  Løvenstad sfo 459 71 453
  Nordby sfo 481 67 565
  Marikollen sfo FINE gruppa 64 80 40 10
  Rud sfo 64 80 40 80
  Smestad sfo 64 80 41 40