Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaktmeister - ambulerande

Vaktmeisteren er del av heimetenesta til kommunen og hjelper eldre og funksjonshemma med reparasjonar og vedlikehald.

Tenesteomtale

Vaktmeisteren kan komme heim til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjeremål, slik som mindre reparasjonar og vedlikehaldsarbeid. Du treng kanskje hjelp til å montere eller fjerne eit tekniske hjelpemiddel eller få installert ein tryggingsalarm.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemma og bur heime

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om vaktmeisterteneste, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt.

Tjenesten oppdatert: 13.05.2020 09:39