Bestille time for vaksinering

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere: 

Vi åpner nå for at innbyggere som er 65 år eller eldre kan bestille time for ønske om vaksinering.

Det anbefales å bruke nettleseren Google Chrome

 1. Les  denne veilederen før du bestiller. Vi gjør oppmerksom på at løsningen fra Norsk helsenett langt fra er optimal og at det er den samme innloggingen som brukes for timebestilling til koronatest.
 2. Når du bestiller elektronisk vil du bli henvist til timer fra august og utover. Dette skal du ikke bry deg om. Dette er kun er en påmelding om at du ønsker vaksine. Du vil  få tildelt riktig dato og klokkeslett på sms når vi har ledig time til deg.
 3. Logg på helsenorge.no

Andre grupper som kontakter oss for bestilling vil ikke få reservert time før deres gruppe står for tur. Vi vaksinerer etter prioriteringslista til FHI og benytter for tiden vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech.

Fra uke 15 vil det komme ny informasjon om bestilling for de av dere som ikke har tilgang på pc og smarttelefon.

​Kommunene får beskjed om antall vaksiner 1 - 2 uker før de leveres. Dette gjør det vanskelig å planlegge tidspunkt for de forskjellige gruppene.

Når du skal vaksineres må du ta med legitimasjon med bilde og personnummer. Du må også fylle ut et egenerklæringsskjema før du får vaksinen. 

Information/quick guide to coronavirus vaccine/Vaksine på flere språk

Bilde: Registrering før du blir vaksinert

Registrering vaksine

 

Hvem vaksineres nå

Vi åpner nå for at innbyggere som er 65 år eller eldre kan bestille time for ønske om vaksinering.

Det anbefales å bruke nettleseren Google Chrome

 1. Les  dette før du bestiller. Vi gjør oppmerksom på at løsningen fra Norsk helsenett langt fra er optimal og at det er den samme innloggingen som brukes for timebestilling til koronatest.
 2. Når du bestiller elektronisk vil du bli henvist til timer fra august og utover. Dette skal du ikke bry deg om. Dette er kun er en påmelding om at du ønsker vaksine. Du vil  få tildelt riktig dato og klokkeslett på sms når vi har ledig time til deg.
 3. Logg på helsenorge.no

Andre grupper som kontakter oss for bestilling vil ikke få reservert time før deres gruppe står for tur. Vi vaksinerer etter prioriteringslista til FHI og benytter for tiden vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech.

Fra uke 16 vil det komme ny informasjon om bestilling for de av dere som ikke har tilgang på pc og smarttelefon.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for tolk?

Du har rett til tolk. Tolk er gratis.

Har du behov for tolk, ta kontakt med korona/vaksinetelefone i telefontiden på 940 18 131. De bestiller vaksinetime og tolk ved behov.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig. 

Bestilling - Bestille ønske om vaksinering, elektronisk

Vi åpner nå for at innbyggere som er 65 år eller eldre kan bestille time for ønske om vaksinering.

Det anbefales å bruke nettleseren Google Chrome

 1. Les  denne veilederen før du bestiller. Vi gjør oppmerksom på at løsningen fra Norsk helsenett langt fra er optimal og at det er den samme innloggingen som brukes for timebestilling til koronatest.
 2. Når du bestiller elektronisk vil du bli henvist til timer fra august og utover. Dette skal du ikke bry deg om. Dette er kun er en påmelding om at du ønsker vaksine. Du vil  få tildelt riktig dato og klokkeslett på sms når vi har ledig time til deg.
 3. Logg på helsenorge.no

Andre grupper som kontakter oss for bestilling vil ikke få reservert time før deres gruppe står for tur. Vi vaksinerer etter prioriteringslista til FHI og benytter for tiden vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech.

Fra uke 15 vil det komme ny informasjon om bestilling for de av dere som ikke har tilgang på pc og smarttelefon.

Kan jeg vente med å vaksinere meg eller mister jeg muligheten til å ta vaksine hvis jeg ikke gjør det nå?

Du kan vente hvis du ønsker det eller ikke kan ta vaksinen akkurat nå.

Jeg har lege i annen kommune, og har underliggende sykdommer

For innbyggere med fastlege i Rælingen kommune, har vi hentet inn lister over innbyggere som tilhører risikogruppene ovenfor. Etter fastlegens vurdering, vil de personene som kontaktes bli tilbudt time for vaksinering.

Innbyggere som tilhører overnevnte gruppe og som har fastlege i Oslo, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal eller Aurskog/Høland kommuner vil bli tilbudt vaksine i den kommunen fastlegen har tilhold. Rælingen kommune vil ikke ta kontakt med disse innbyggerne.

Innbyggere som tilhører overnevnte gruppe og som har fastlege i andre deler av landet, må kontakte fastlegen og be om å bli henvist via PLO/dialogmelding til herid: 154682 (smittevern beredskap covid 19) Når kommunen mottar en slik melding, vil personene bli kontaktet når vi har time til vaksinering.

Plan for vaksinering

Må jeg ta vaksinen?

Hovedmålet med vaksinasjon mot Coronavirus er å beskytte liv og helse. 

All vaksinasjon i Norge er frivillig, men vi anbefaler at alle over 18 år tar vaksinen. Også de som har gjennomgått infeksjon anbefales å ta vaksinen. 

Siden tilgangen på vaksine er begrenset, vil de som har størst risiko for alvorlig sykdom få tilbud først.  (det finnes ingen «venteliste for vaksine») og det gjøres ingen unntak fra prioriteringen (se nedenfor).

Information/quick guide to coronavirus vaccine/Vaksine på flere språk

Hvor langt har vi kommet

 

Grønn= Vaksinering gjennomført for de som ønsket vaksine i aktuell uke, resterende får hvis de ønsker/kan

Orange= Vaksinering av gruppa er i gang.

Gul= Timer til vaksinering settes opp

 

 

PRIORITERINGSGRUPPER:

STATUS DOSE 1

STATUS DOSE 2

1. beboere i sykehjem

 

 

2. Alder 85 år og eldre

 

 

3. Alder 75-84

 

oppstart uke 9

4 a.Alder 65-74 og

Uke 13

Uke 18

4 b. 18-64 med høy risiko for alvorlig forløp

Uke 14

Uke 19

5. Alder 55-64 med underliggende sykdommer/tilstander

Oppstart uke 17?

ikke avklart

6. Alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander

ikke avklart

ikke avklart

7. Alder 18-44 med underliggende sykdommer tilstander

ikke avklart

ikke avklart

8. Alder 55-64 år

ikke avklart

ikke avklart

9. Alder 45-54 år

ikke avklart

ikke avklart

 

Gjennomført

 
 

I gang

 
 

Timer settes opp

 

Helsepersonell i kommunen etter prioritering

 

Uke 2- Uke 5-

Når blir det min tur (Oppdatert 13.04.21)

Vi følger prioriteringslista, og alle som anbefales å ta vaksine vil få etter hvert. Når det blir din tur kommer an på hvilken prioriteringsgruppe du er i, hvor mange vaksiner Rælingen får og hvilken type vaksine du skal ha. (link til oversikt over hvor langt vi har kommet).

Kommunene får beskjed om antall vaksiner 1 - 2 uker før de leveres. Dette gjør det vanskelig å planlegge for de forskjellige gruppene.

 

Jeg er i en risikogruppe, men er under 65 år, hva skal jeg gjøre?

Følg med på informasjonen som kommunen legger ut og se når din gruppe settes opp til vaksinering og hvordan du da skal ta kontakt.

Prioriteringsliste

 

Prioritering:  

1

Gruppe:

Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1)

2

Alder 85 år og eldre

3

Alder 75–84 år

4

Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 2)

5

Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 3)

6

Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 3)

7

Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 3)

8

Alder 55–64 år

9

Alder 45–54 år

1)Helsepersonell

På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig. 

2)Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

3) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme (BMI ≥ 35)
 • Immunsvikt
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Demens

 

Hvordan kommer vi i kontakt med kommunens innbyggere

Vi sjekker opp mot folkeregisteret og via lister over de som har kontakt med kommunen via kommunale tjenester.

 

 

Praktisk informasjon og oppmøte på vaksinasjonssted

Hvor vaksinerer vi?

Vaksinasjonen finner sted i Sandbekkhallen (Blystadvegen 10, 2006 Løvenstad) De med HC kort kan parkere rett utenfor Sandbekkhallen. Alle andre henstilles til å parkere på Løvenstad klubbhus.

Sandbekkhallen - vaksinetelt  Vaksinasjonstelt i Sandbekkhallen

 

På oppmøtedagen - Egenerklæringsskjema

Når du skal vaksineres må du ta med legitimasjon med bilde og personnummer. Du må også fylle ut et egenerklæringsskjema før du får vaksinen. 

Her kan du laste ned egenerklæringsskjema. (Dette kan du fylle ut før du kommer til time)

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Om vaksinen

Hvem bestemmer hvilken vaksine jeg får?

Folkehelseinstituttet bestemmer hvilke grupper som kan få en vaksine, og kommunen må følge det som er bestemt.

Har vaksinen bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående. 
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen 

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. 
 
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene. 

Du finner mer informasjon om

godkjente vaksiner og mulige bivirkninger på FHI sine nettsider.

Hvem vaksinerer

Det er pr i dag kommunen som vaksinerer innbyggere og andre med krav på helsehjelp fra kommunen.

Hva koster vaksinen

Koronavaksinen er gratis. Den er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.  

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Skal barn og unge under 18 år ta vaksinen

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom. 

Hvilken vaksine?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som er tilgjengelig og som vi vaksinerer med i Rælingen kommune er Comimaty fra firmaet Pfizer/BioNTech.

Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk. 
 
Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Husk å informere dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Her finner du egenmeldingsskjema du må fylle ut før du får vaksine. Har du mulighet er det fint om denne fylles ut på forhånd. 

Informasjon fra FHI og diverse artikler om status

Informasjon om vaksinering siste uker

Informasjon om vaksinering siste uker(klikk på lenken).(sist oppdatert 09.04.2021)

Vaksine på arm
Vaksine på arm