Vi har derfor innført forbud mot grupper på mer enn tre personer i alle anlegg. Det er også påbud om å holde god avstand. Dersom vi observerer gjentatte brudd på dette, vil anleggene bli helt stengt. Vi ber alle om å følge reglene og vise hensyn slik at vi ikke kommer i den situasjonen! Det er tross alt bedre å kunne bruke de fine anleggene med litt begrensninger, enn ikke i det hele tatt.  

Kommunen har ikke myndighet til å legge føringer for lekeplasser i borettslag. Dette fordi det ikke er nasjonalt forbud. Hvordan forbud for å redusere smittefare gjøres i borettslagene, blir derfor opp til hvert enkelt borettslag foreløpig. 

Rælingen kommune oppfordrer selvfølgelig alle til å følge rådene fra Folkehelseinstiuttet og å følge godt med på sine aktivitetsflater. 

 

Marikollparken i koronatider

Plakat ved fotball- og idrettsanlegg for å forebygge smitte