Hageavfall fra egen eiendom inngår ikke i denne aksjonen. Det er egne sekker som skal benyttes under vårryddeaksjonen.

De kan hentes på servicetorget sammen med innleveringsskjema. Innsamlet søppel må bringes til Skedsmo Gjenvinningsstasjon (Bøler).

 

Åpningstider disse ukene er:

Mandag til torsdag kl. 0700 – 1900

Fredag kl. 0700 – 1400

Lørdag kl. 0900 – 1500