Alle kommunale veier, fortau og gang- og sykkelveger skal rengjøres. Arbeidet skal være ferdigstilt til 17. mai.