Endringen er foreslått iverksatt fra hovedopptaket 2016. Under forutsetning av at forslaget bli vedtatt i Stortinget, vil derfor også barn som fyller ett år i september og oktober få rett til plass i september og oktober når de har søkt innen fristen 1. mars.

Kommunen kan, i henhold til forslaget, velge å tilby disse barna plass fra august, men foresatte kan velge å takke ja til dette eller svare at de ønsker plass fra måneden barnet fyller ett år.

Rett til plass gjelder plass i en barnehage i kommunen, ikke den eller de barnehagene man søker.

Barn som ikke fyller kriteriene for rett til barnehageplass eller som ønsker plass senere enn oktober, kan ved ledighet i plass bli vurdert i hovedopptaket eller bli satt på venteliste til etter at hovedopptaket er avsluttet.