Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
15. januar kl. 17:10

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear

Utvidelse av Smestad skole (prosjektet er ferdigstilt april 2019)

Smestad skole i Rælingen kommune var ferdig bygd i 2010, men skolekretsen har hatt en veldig høy økning i antall boliger, med spesielt mange barnefamilier. Økningen er primært på grunn av nye områder innenfor skolekretsen som er regulert til boliger, som har utløst et behov for utvidelse av skolen..

Det er en høy andel barnefamilier i Smestad skolekrets, på sikt forventes det at dette vil normaliseres (synke) i forhold til resten av kommunen. Men dette forventes utjevnet fordi i tillegg til prognosene på 480 elever ligger det også arealer som i kommuneplanens arealdel 2015 – 2026 er godkjent for utbygging men som antas utbygd etter perioden på prognosene (etter 2025). Behovet på 480 elever er derfor ikke å anta som en topp, men som et langsiktig behov

Prognosene viser en vekst fra dagens litt over 300 elever (skolen har idag en teoretisk kapasitet på 300) til over 480 elever innenfor en 10 års periode.

Skolen utvides basert på samme konsept som i dag, men med utvidelse av antall elevbaser med tilhørende romløsninger. Skolen utvides til en teoretisk kapasitet på 530 elever.

Løsningen som er planlagt er definert ut fra mål om en trygg og sikker skole, både i forhold til innvendige lokaler, men også utvendige forhold som parkering og trafikkadkomst. Bygget vil også bli etter passivhus standard, men energi brønner for å legge til rette for en bærekraftig miljø- og klimautvikling.

Skolen planlegges ferdig til august 2019. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt på en skole som er i drift sette strenge krav til planlegging og gjennomføring av prosjektet, Det planlegges derfor å gjennomføre selve arbeidene i 3 trinn.

Trinn 1 – Deler av uteområdet (trafikkløsning) sommeren 2017

Trinn 2 – Bygging av selve bygget, høst 2017 til vår 2019)

Trinn 3 – Fjerning av paviljonger og etablering av aktivitetsflate ute (vår 2019)

Smestad skole har doblet arealet (artikkel publisert april 2019)

 

 

Smedstad skole - illustrasjon

Smestad skole

Statusoppdatering- uke 18

Smestad skole er ferdiglevert og nå er det bare sluttarbeider ved uteområder som gjenstår.

Smestad skole - Utvidelse av paviljonger

I påvente av at skolen skal være ferdig utbygd til skolestart 2019 er det i påsken blitt løftet inn ekstra paviljonger. Arbeidet ble utført mens det var påskefri for sikkerheten til elever og ansatte på skolen.

Det er etablert en ekstra etasje på eksisterende paviljonger, disse er planlag i bruk fra høsten 2018.

Åpent møte om utbygging av Smestad skole

Alle foresatte er velkommen til åpent møte om utbyggingen av Smestad skole torsdag 20.april kl.18-20.
Arkitekt og prosjektledelse vil informere om byggeprosessen og planen for den nye skolen.

Smedstad skole -1

Statusoppdatering - uke13

Kommunestyret i Rælingen kommune vedtok 15.mars 2017 at byggeprosjektet for påbygg på Smestad skole skulle gjennomføres. Det vil bli invitert til et allmøte på Smestad skole 20. april 2017 kl.18.00 angående byggeprosjektet.