I planleggingen er også med en ny løsning  for "på og avstigning" der vi ivaretar barns sikkerhet på en tilfredsstillende måte.

Les mer om Smestad skole under Byggeprosjekter (Planer og Samfunn)

Les mer om Smestad skole og Om skolen (Smestad skoles nettsider)