Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronavirus: informasjon om testing, smitte, regler og vaksinering

Les mer clear

Utvalg for kultur og nærmiljø

Utvalget har innstillende myndighet til kommunestyret innen for sitt fagområde og har ikke beslutningsmyndighet i konkrete saker utover unntak som er særskilt bestemt. 

Særlig omutvalg for kultur og nærmilø
Utvalg for kultur og nærmiljø har beslutningsmyndighet når det gjelder behandling av økonomiske hovedtilskudd til organisasjonene, kulturstipend, kulturpris og veinavn.

Utvalget kan på eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp/utredes.
Utvalget må aktivt bruke sin initiativrett til å ta opp aktuelle saker/spørsmål  innenfor sine respektive områder.

Utvalget kan arrangere åpne eller lukkede høringer om saker som de har til behandling.
Utvalget kan be om å få til behandling alle saker som de mener berører komiteenes arbeidsområder. UTvalgene kan komme med innspill og merknader til sakene dog uten å fatte vedtak som omfatter de økonomiske rammer for sakene.

Se oversikt over medlemmene og møter her

Sigbjørn Lia
Sigbjørn Lia - leder

Skjema