Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utleie møteromLokale foreninger har gratis leie til ikke-kommersiell aktivitet for barn og unge under 16 år.

Med kommersiell menes inntektsgivende aktivitet eller arrangementer med billettsalg.

Faktiske merkostnader knyttet til utleien, herunder ekstra kostnader til renhold,  må dekkes av leietaker, også ved gratis leie

Prisgruppe A: Lokale lag og foreninger ved leieforhold som ikke kvalifiserer til gratis leie. 

Prisgruppe B: Privatpersoner (herunder kommunalt ansatte), kommunale enheter og utenbygds foreninger, samt næringsdrivende ved ikke-kommersiell aktivitet.

Pakkepris for gruppe A kan vurderes individuelt ved leieforhold av særlig stort omfang.

Priser for næringsdrivende/kommersielle aktiviteter og større arrangementer på forespørsel.

Kommunale enheter med egne lokaler disponerer disse gratis til interne arrangementer i regi av arbeidsplassen. Ansattes private arrangementer omfattes ikke av dette. Marikollen kultursal anses ikke som en del av  Marikollen skoles ordinære lokaler.                                                          

Rådhuset:

Det er gratis bruk av rådhusets møterom mandag-fredag for kommunale og folkevalgte organ, ansattes organisasjoner og politiske partigrupper. Det leies normalt ikke ut til andre grupper i rådhusets åpningstid. Velferdstiltak for ansatte har gratis leie alle dager. 

 

UTLEIE MØTEROM  ENHET              
Kommunestyresalen   (rådhuset)                     Pr. gang kr  2 350
Bjørnholt (rådhuset) Pr. gang kr  1 170
Bjønnåsen (rådhuset) Pr. gang kr  2 015
Øvrige møterom Gruppe A * Pr. dag kr     170
Øvrige møterom Gruppe B * Pr. dag kr     275
Tilsynsvakt Pr. time kr     420

*Øvrige møterom: Marikollhallen, Trivselsrommet, prosjektrom på Smestad skole og møterommet på Heimen.  Lokale foreninger har gratis møterom mandag-torsdag.

Del artikkelen:
Tips en venn