Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utleie Marikollen kultursal og Blystadlia amfiLokale foreninger har gratis leie til ikke-kommersiell aktivitet for barn og unge under 16 år.

Med kommersiell menes inntektsgivende aktivitet eller arrangementer med billettsalg.

Faktiske merkostnader knyttet til utleien, herunder ekstra kostnader til renhold,  må dekkes av leietaker, også ved gratis leie. 

Prisgruppe A: Lokale lag og foreninger ved leieforhold som ikke kvalifiserer til gratis leie. 

Prisgruppe B: Privatpersoner (herunder kommunalt ansatte), kommunale enheter og utenbygds foreninger, samt næringsdrivende ved ikke-kommersiell aktivitet.

Pakkepris for gruppe A kan vurderes individuelt ved leieforhold av særlig stort omfang.

Priser for næringsdrivende/kommersielle aktiviteter og større arrangementer på forespørsel.

Kommunale enheter med egne lokaler disponerer disse gratis til interne arrangementer i regi av arbeidsplassen. Ansattes private arrangementer omfattes ikke av dette. Marikollen kultursal anses ikke som en del av  Marikollen skoles ordinære lokaler.

 

MARIKOLLEN KULTURSAL ENHET  

Prisene inkluderer leie av garderobe i kjeller.

Billettavgift påløper i tillegg: 10% av billettinntekter for lokale foreninger, 20% for andre.

Ved andre typer inntetksgivende virksomhet påløper omsetningsavgift etter avtale.

Priser for kommersielle aktører avtales ut ifra arrangementstype og størrelse.

Ordniære øvelser er gratis man-tors for lokale foreninger UTGÅR 1.7.2022, fleksisalen i Ravinen overtar denne funksjonen

Leie av sal inkludert lydtrack og prosjektor

 

Gruppe A Pr.dag kr      650
Gruppe B Pr.dag kr   2 790

 

Tillegg ENHET  
Lydanlegg (forutsetter bruk av komm. ansatt tekniker) Pr.dag Kr  1 085
Trådløse mikrofoner Pr. stk, pr gang Kr     390
Makspris trådløse mikrofoner Pr. produksjon Kr  5 425
Tekniker lyd Pr. time Kr     440
Tekniker lyd og lys Pr.time Kr     660
Tillegg for tilsynsvakt/vert Pr. time Kr     410

 

FLEKSISALEN ENHET  

Ved arrangementer med billettsalg skal det i tillegg til ordinær leie betales 10% av billettinnetker for lokale foreninger, 20% for andre.

Ved andre typer inntektsgivende virksomhet påløper omsetningsavgift etter avtale.

Priser for kommersielle aktører avtales ut i fra arrangementstype og størrelse.

Ordinære øvelser er gratis mandag til torsdag for lokale foreninger

 

Leie av sal inkludert lydtrack og prosjektor

 

Gruppe A Pr.dag kr      650
Gruppe B Pr.dag kr   2 790

 

Tillegg ENHET  
Lydanlegg (forutsetter bruk av komm. ansatt tekniker) Pr.dag Kr  1 085
Trådløse mikrofoner Pr. stk, pr gang Kr     390
Makspris trådløse mikrofoner Pr. produksjon Kr  5 425
Tekniker lyd Pr. time Kr     440
Tekniker lyd og lys Pr.time Kr     660
Tillegg for tilsynsvakt/vert Pr. time Kr     410

 

Musikkrom pr. stk
Gruppe A, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr  170
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr  275
Bandrom    
Gruppe A, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr  170
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr.time Kr  310
Øvingsrom, små    
Alle Pr. time Kr. 100

 

BLYSTADLIA AMFI    

Billettavgift påløper i tillegg til leiepris : 10% av billettinntekter for lokale foreninger, 20% for andre.

Ved andre typer inntektsgivende virksomhet påløper omsetningsavgift etter avtale

Ordinære øvelser er gratis man-tors for lokale foreninger.

Leie av sal inkl. enkelt utstyr    
Gruppe A Pr. dag Kr   545
Gruppe B Pr. dag kr 1 675

 

 

Tillegg    
Lydanlegg (forutsetter bruk av komm. ansatt tekniker) Pr. dag Kr   545
Kommualt ansatt tekniker, bare lyd Pr. time Kr   430

 

Del artikkelen:
Tips en venn